اطلاعيه پرواز هاي عمان

مسافران ورودي عمان 

آخرين ويرايش 1402/12/22


دارندگان گذرنامه کشورهاي حوزه خليج فارس (قطر - امارات متحده عربي - کويت بحرين )  و افراد مقيم با اجازه اقامت معتبر و دارندگان ويزاي معتبر بدون نياز به اجازه قبلي ميتوانند وارد  عمان شوند از پذيرش مسافرين با مدارک جعلي و واچر هاي غير معتبر جلوگيري به عمل خواهد آمد و اين مهم به عهده مسافر يا شخص رزرو گيرنده ميباشد


چنانچه پرواز، بنا به تصميم دولت جمهوري اسلامي ايران يا دولت عمان در شرايط خاص و غيرقابل پيشبيني، باطل، تغيير تاريخ و يا تغيير ساعت انجام گردد، اين تغيير بعنوان تاخيراز سوي ايرلاين تلقي نميشود و هزينه بليط برگشت داده نخواهد شد و پرواز جايگزين و يا مبلغ بليت به صورت واچرتاريخ دار (براي استفاده در خريد هاي بعدي) در اختيار مسافرين محترم قرار داده خواهد شد.


از پذیرش مسافرین با ملیت های اتباع در پرواز سلام ایر جلوگیری میشود مگر مسافرین با تاییدیه از سوی ایرلاین و مسولیت صدور بلیت و عدم پذیرش به عهده صادرکننده بلیت میباشد 
سایر اعلانات