ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 03134521370...03134521371...03134529003 تماس حاصل نموده یا به آدرس اصفهان خيابان کاوه خيابان گلستان بلوار پرستار مراجعه نمایید.