راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به ازمير
پنجشنبه 27 مرداد 6,900,000
چهارشنبه 2 شهریور 6,000,000
پنجشنبه 3 شهریور 6,400,000
چهارشنبه 9 شهریور 5,500,000
پنجشنبه 10 شهریور 6,500,000
چهارشنبه 16 شهریور 5,000,000
پنجشنبه 17 شهریور 5,500,000
چهارشنبه 23 شهریور 5,500,000
پنجشنبه 24 شهریور 5,500,000
چهارشنبه 30 شهریور 5,200,000
پنجشنبه 31 شهریور 5,500,000
چهارشنبه 6 مهر 5,300,000
پنجشنبه 7 مهر 4,900,000
چهارشنبه 13 مهر 4,700,000
پنجشنبه 14 مهر 5,000,000
چهارشنبه 20 مهر 4,700,000
پنجشنبه 21 مهر 5,000,000
چهارشنبه 27 مهر 4,700,000
پنجشنبه 28 مهر 4,700,000
چهارشنبه 4 آبان 4,500,000
پنجشنبه 5 آبان 4,500,000