ممنوعیت پذیرش ایرعربیا

تمامي مسافريني که با ويزا توسط شرکت هواپيمايي ایرعربیا پرواز ميکنند حتما بايد بليط برگشت را نيز با ایرعربیا یا سایرایرلاین ها داشته باشند در غير اينصورت ( بليط برگشت با شرکتهاي ديگر يا سفر دريايي ) به نظر پليس دبي ارجاع داده ميشود.
 توجه کنيد در صورت عدم پذيرش اوليه مسافر ، ميبايست با اولين پرواز به مبدا برگشته و امکان خريد بليط در فرودگاه نيز وجود ندارد.

تست * پي. سي. آر* قبل از پرواز الزاميست و درصورت مثبت شدن تست هيچ هزينه عودت داده نميشود

پرواز چارتر و غير قابل ريفاند مي باشد.

تمامي مسافرين ورودي يا ترانريت از طريق دبي بايد جوابيه معتبر تست *کوويد-19 را داشته باشند.(به زبان انگليسي يا عربي)

تست بايد تمامي ضوابط زير را داشته باشد:

 نتيجه تست منفي باشد.

انجام تست بايد دريکي از مراکز معتبرتوسط Pure Health ويا آزمايشگاه هاي تاييد شده در کشور مبدا باشد.

تست بايد بدون اصلاحيه و تغيير باشد.


72
ساعت اعتبار از زمان انجام تست محاسبه مي شود.
سایر اعلانات